Jak przelicza się m3 na kWh?

jak się przeliczna m3 na kwh

Na pewno zauważyliście, że od jakiegoś już czasu na rachunkach za gaz nasze zużycie jest podawane w kilowatogodzinach, a nie w metrach sześciennych. Jak się to przelicza? Należy skorzystać z następującego wzoru: ilość pobranego gazu w metrach sześciennych mnożymy przez współczynnik konwersji – wówczas otrzymujemy ilość pobranej energii w kilowatogodzinach.

W przypadku odbiorców domowych współczynnik konwersji będzie obliczany jako iloraz. Średnią arytmetyczną wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego dzielimy przez wartość 3,6. Zatem jeśli przykładowo rachunek za gaz otrzymujesz co dwa miesiące to średnia arytmetyczna ciepła spalania będzie obliczana z danych z dwóch miesięcy.

Jeśli posiadasz urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania to współczynnik konwersji jest obliczany na podstawie wartości tego spalania, która jest określana zgodnie z zasadami w IRiESP czy IRiESD, uwzględniając oczywiście wskazania urządzenia znajdującego się u odbiorcy.

W przypadku odbiorców, których zużycie jest większe niż 110 kilowatogodzin na godzinę współczynnik ten oblicza się na podstawie wartości ciepła spalania określonego dla danego okresu rozliczeniowego.

Warto też wyjaśnić co to jest ciepło spalania. To kaloryczna wartość gazowego paliwa, którą wyznacza pomiarowe urządzenie w myśl algorytmu normy PN-EN ISO 6976:2008. Jest ona wyrażona w MJ/m3.

Warto też wiedzieć, że pomiary wartości ciepła są wykonywane w ORCS, czyli Obszarach Rozliczeniowych Ciepła Spalania.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s