Liberalizacja rynku  energii elektrycznej

Celem zmiany ustawy prawo energetyczne w 2007 roku, było rozdzielenie nadanie podmiotom działającym na rynku energii odpowiednich zadań. Na tej podstawie na rynku wyodrębnić można:

Wytwórców energii, czy podmioty odpowiedzialne za jej powstawanie – elektrownie i elektrociepłownie oraz mniejsze podmioty, zajmujące się dostarczaniem do sieci zielonej energii elektrycznej.

Operatorzy sytemu dystrybucyjnego OSD potocznie zwani dystrybutorami energii.  OSD, mają za zadanie dbać o ciągłość dostaw, dokonywać napraw i konserwacji.  Pobierają za swoje usługi opłatę, naliczaną na rachunku za prąd. Cześć pieniędzy ma służyć ulepszaniu sytemu przesyłowego, czyli transformatorów.  To dystrybutor odpowiedzialny jest za przyłącze energetyczne i licznik.

Sprzedawcy energii, kupujący prąd na TGE bądź od wytwórców, to oni ustalają ceny tego towaru w taryfach A,B i C. Odnośnie taryfy G – domowej stawki zatwierdzane są przez Prezesa URE, na ten moment nie ma mowy o uwolnieniu taryf.

Rynek energii składa się także z tzw. uprawnionych odbiorców, czyli użytkowników, którzy mają prawo do zawierania umów na dostawy bezpośrednio z producentami, dystrybutorami i hurtowniami.

Główną korzyścią liberalizacji jest ustalanie cen przez sprzedawców w oparciu o cenę jej zakupu na giełdzie, przez co mogą dostosowywać swoje cenniki i indywidualnie ofertować odbiorców. Wyszło trochę inaczej niż zakładano. Na rynku energii pojawiły się dodatkowe opłaty by zwiększać zysk. Sprzedawcy i chi przedstawiciele dostosowują ofertę jedynie do odbiorcy taryf firmowych, odbiorców indywidualnych obowiązują stałe cenniki. To użytkownicy energii, którzy mają zużycie energii elektrycznej poniżej pewnego progu (zwłaszcza w kategorii użytkowników domowych). Tacy klienci nie mają możliwości ani siły negocjacyjnej, właśnie ze względu na niskie zużycie energii, nie mogą też zawierać  umów na dostawy bezpośrednio z producentami aby uzyskać korzystne warunki.

Niższą cenę energii można uzyskać jedynie poprzez zmianę cennika. Do zmiany sprzedawcy energii, przekonują oszczędności na energii, zniechęca długość i nieznajomość procesu (30 dni) oraz dwa rachunki, dokładniej rozdzielenie usług sprzedaży i dystrybucji. Niejasne oferty, rosnące ceny energii i brak oszczędności.

Przed zawarciem umowy, powinniśmy sprawdzić czy sprzedawca stosuje zasady uczciwości i przejrzystości, że sprzedawcy muszą stosować się do pewnych wytycznych w układaniu promocyjnych ofert, umowa została zawarta a jej modyfikacja zapewnienia klientowi pełne rzeszę informacji i możliwość porównania cen poszczególnych ofert.

Przepisy wymagają przejrzystości informacji, właściwego stosowania różnych technik sprzedaży, pełne informacje na temat treści ofert gospodarczych i umownych, porównywalność cen, przejrzystości umów i prostego języka. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, należy wówczas zapewnić odbiorcy  prawo do wypowiedzenia umowy be konsekwencji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s