Przesył mocy

Doprowadzenie energii elektrycznej do odległych czasem budynków, jest jednym z głównych wyzwań ery elektrycznej. Cele, które mają przed sobą inżynierowie pracujący w energetyce mają takie same, priorytety pomimo zmieniających się na przestrzeni lat. Można wyróżnić cztery główne obszary, w jakich trwają prace.

  1. Efektywność – transport energii elektrycznej na odległość przy minimalnych stratach. Taki cel stawiany jest nie tylko odnośnie państwowych linii czy sieci trans granicznych, ale także w przypadku lokalnych linii przesyłowych niskiego i średniego napięcia.
  2. Bezpieczeństwo – moc transportu przez obszary miejskie i wiejskie oraz minimalizacji szkód dla ludzi i zwierząt. Brak energetyczności może doprowadzić do poważnych komplikacji, utrudnić ruch pojazdów, osłabić pracę fabryk czy szpitali. Z zasilania sieciowego korzy tajanie tylko odbiorcy indywidualni, ale i biznesowi, w ich przypadku dłuższe przerwy to ryzyko wypłaty odszkodowań.
  3. Koszt – minimalizacja kosztów powyższych działań operacyjnych, jednak jest to nie możliwe, w niektórych działaniach. Nadmierne oszczędności to ryzyko poważnych katastrof a w niektórych przypadkach stawia się na szali ludzie życie.
  4. Solidność – stworzenie systemu, który nie jest podatny na przepięcia od wyładowań atmosferycznych, rozbłysków, trzęsienia ziemi, burz lodowych, burz wiatrowych, a gdyby sytuacja taka miała miejsce to system dzięki czujnikom zasilania awaryjnego, będzie w stanie “leczyć” się sam, poprzez np. wystąpienia przerw w dostawie prądu, izolowanie obszarów problemowych.

Wyróżniamy cztery sposoby transportu energii elektrycznej na duże odległości:

  1. System wysokiego napięcia prądu przemiennego
  2. System wysokiego napięcia prądu
  3. Technologia nadprzewodząca
  4. Wireless Power Transmission

Wysokie Napięcie zasilania AC:

Prąd przemienny okazał się najbardziej skuteczny dla transmisji na duże odległości z powodu wielu jego właściwości. Prąd zasilający można łatwo przekształcić od niskich do wysokich napięć i z powrotem. Wyższe napięcia są najlepsze dla „wypychania” mocy z przewodu, ponieważ wyższe napięcia tracą mniej energii niż podróż niższych napięciach wzdłuż linii.

Zastosowanie zasilaczy, zasilacz jest dobry dla sieci elektroenergetycznych, powiem rozkłada energię na całej siatce, i może “leczyć” przez wspomaganie napięcia trasę energii wokół całego obszaru zaniku. Zasilacz jest najczęstszym sposobem przenoszenia mocy na źródła światła zasilane energią. Linie są zawieszone wysoko nad ziemią, gdyż wytwarzają pola elektromagnetyczne wokół przewodu. Im wyższe napięcie, to większe pole elektromagnetyczne wytwarzane wokół przewodu. Jednym z negatywów zasilania sieciowego jest to, że istnieją znaczne straty związane z indukcją ( inaczej polami elektromagnetycznymi).

Najprostszy schemat sieci składa się z stałych elementów. Model systemu dystrybucyjnego AC w którym zasilanie z 345kV sprowadzone jest do 69kV a ostatecznie kończy się w domu, u odbiorcy na 220 woltach. Transformatory potrafią zmienić napięcie, podczas gdy kondensatory i dławiki mają utrzymać formę fali. Kompleks transportujący prąd zmienny kompleks z daleka składa się z drutów, odgromników pioruna, regulatora napięcia, rozdzielni, transformatorów, szyn i banków manewrowania kondensatorami.

Wireless Power Transmission

Możliwe jest przesłanie energii bezprzewodowo. Tesla i General Electric Research Lab eksperymentowali z takim rozwiązaniem, jednak jest to niepraktyczne z wielu powodów. Jest to bardzo nieefektywne i bardzo zabójcze dla zwierząt, takich jak ptaki, może mieć wpływ nawet na ruch powietrzny.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s