Energia słoneczna

Z biegiem lat źródła odnawialne są bardziej obecne w naszym życiu. Wynika to przede wszystkim z troski o ekosystem. Obecnie bycie ekologicznym to nie tylko troska o naturalne środowisko ale także szereg dopłat ze strony państwa, zwłaszcza idzie o odbiorców indywidualnych. Ponadto, dotychczasowe wykorzystywane zasobów energii, znanych jako paliwa kopalne zaczyna wywierać coraz bardziej zauważalny wpływ na środowisko.

OZE – odnawialne źródła energii

Za odnawialne źródła energii możemy uznać, wiatr, słońce, energię geotermalną, energię  pływów, czy energię z biomasy i biopaliw. Skupimy się na energii słonecznej ponieważ jest to jeden z najbardziej popularnych sposobów pozyskiwania prądu.

Energia słoneczna to nic innego jak wykorzystanie energii promieni słonecznych i ich ciepła  do produkcji energii. Sposoby pozyskiwania energii są różne, bowiem różne są technologie ją przetwarzające.

Energia słoneczna  pozyskana przez instalację fotowoltaiczną jest to bezpośredni sposób pozyskiwania energii ze słońca którą przekształca się w energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

Ogniwa fotowoltaiczne mają efekt fotoelektryczny są po to by wchłonąć promieniowanie, a następnie wyemitować w swoim wnętrzu elektrony i fotony. W skład tych ogniw słonecznych wchodzą metale półprzewodnikowe, takie jak krzem i arsen galu.

Kolejnym sposobem na otrzymanie energii jest wykorzystanie kolektorów.  Kolektory oddają zgromadzone ciepło a energia wykorzystywana jest do gotowania, uzyskania ciepłej wody, ogrzewania, itp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s