Świadectwo energetyczne domu

Sprzedawca lub właściciel musi dostarczyć informacji o stanie energetycznym budynku, tak stanowi nowelizacja prawa Budowlanego, od 1 stycznia 2009 roku istnieje konieczność ich sporządzania. Główne cechy wymienione w świadectwie charakterystyki energetycznej, mają pomóc ustalić poziom ekologiczności budynku, świadectwo zawiera też charakterystykę techniczną. W każdym świadectwie wyróżnione są takie części jak:

1) Strona tytułowa:
a) typ budynku,
b) adres budynku i nazwę lub nazwisko właściciela,
c) wartość wskaźnika EP dla budynku ocenianego,
d) graficzne porównanie wartości wskaźnika EP budynku ocenianego z odpowiednią wartością referencyjną wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych,
e) datę wydania i datę ważności,
f) imię i nazwisko sporządzającego świadectwo, adres, numer uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub uprawnień budowlanych, jeśli sporządzający świadectwo posiada takie uprawnienia.

2) Charakterystyka techniczna: 
a) przeznaczenie budynku i rok oddania do użytkowania,
b) kubaturę i liczbę kondygnacji,
c) rodzaj konstrukcji,
d) powierzchnię pomieszczeń o regulowanej temperaturze,
e) rodzaj instalacji ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia wbudowanego.

3) Charakterystyki energetycznej budynku: 
a) średni współczynnik przenikania ciepła osłony budynku,
b) zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i wentylacji,
c) zapotrzebowanie energii końcowej do chłodzenia,
d) zapotrzebowanie energii końcowej do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
e) zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej dla celów oświetlenia, w przypadku budynków użyteczności publicznej,
f) zapotrzebowanie łączne nieodnawialnej energii pierwotnej,
g) wartość wskaźnika EP.

4) Oceny charakterystyki energetycznej: 
a) obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej i porównania z wartościami referencyjnymi,
b) oceny graficznej charakterystyki energetycznej na wykresie zamieszczonym w świadectwie charakterystyki energetycznej.

5) Uwag w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energii pierwotnej w budynku: 
a) przez zmiany w eksploatacji budynku,
b) przez ewentualną termomodernizację lub przebudowę budynku lub jego wyposażenia technicznego, ewentualnie źródła energii. 

6) Informacji o podstawach prawnych świadectwa charakterystyki energetycznej oraz o korzystaniu ze świadectwa.

Obowiązek właściciela/najemcy

Szukasz nowego mieszkania do wynajęcia lub jesteś zainteresowany zakupem nieruchomości? Świadectwo energetyczne musi być wydane  w przypadku oddania do użytkowania, przeniesienia własności, zbycia spółdzielczego i stosunku najmu.

By dowiedzieć się jakie są koszty ogrzewania czy pobór energii poproś o rachunek za energię, aby dowiedzieć się, ile będzie kosztować cię użytkowanie. Świadectwo ważne jest 10 lat, musi być odnowione jeśli budynek będzie remontowany bądź uszkodzony w wyniku katastrofy.

Jak czytać świadectwo charakterystyki energetycznej

Po pierwsze, zwróć uwagę na integralność świadectwa charakterystyki energetycznej. Każda karta zawiera zalecenia modernizacyjne. Sprawdź, czy budynek jest położony na zielonym lub w czerwonym obszarze skali kolorów. To pokazuje, czy budynek należy do kategorii “zjadacza energii” – czerwony lub “domu oszczędnego” – zielony. Są to klasy efektywności energetycznej, działa to podobnie jak w przypadku urządzeń elektrycznych i etykiety efektywności energetycznej. Dla budynku przedstawia się następującą skalę kolorów “zielony” (bardzo skuteczny) po żółtą, pomarańczową aż do “czerwonego” (nieskuteczny). Wraz z kolorami tworzy się tabelą klas efektywności energetycznej od A + do H, wszystko zleży od tego jak przebiegnie wizja obiektu poprzedzona wydaniem świadectwa. Procedura poprzedzona opisana jest w metodologii Ministra Infrastruktury. Bierze się pod uwagę  rok budowy budynku, rok budowy instalacji, kubaturę, powierzchnie i to ile energii jest potrzebne do ogrzania budynku czy zaopatrzenia urządzeń w energię. Klasa efektywności A + nadana jest jeśli budynek pobiera poniżej 30 kWh / m² rocznie. Klasę H otrzymają budynki, których wykorzystanie lub zużycie jest wyższe niż 250 kWh / m².

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s