Rachunek za prąd – jak czytać?

Sprzedawcy energii elektrycznej  PGE, Tauron Polska Energia, Enea i Energa oraz warszawskie RWE, wprowadzają internetowe udogodnienia. Każdy ze sprzedawców ma odrębny wzór rachunku i własne ceny jakie się na nim pojawiają. Wysokość cen co prawda zależy od sprzedawcy, ale na rachunku pojawiają się też takie pozycje, które są wspólne dla wszystkich sprzedawców, gdyż regulowane są prawnie. Warto, więc poświęcić chwilę a będziesz wiedziała za co i ile płacisz, bo na rachunku za prąd występują nie tylko koszty tego medium.

Składowe elementy faktury

Dobrze jest jak sprzedawca w wyraźny sposób odznacza cześć dystrybucyjną od części sprzedażowej. W tej pierwszej można rozróżnić jedynie opłatę za bieżące zużycie, naliczony podatek VAT oraz opłaty jakie narzuci na nas przedawca, np. opłatę handlową. Dodatkowe opłaty innego typu nie są znane, ale nie oznacza to, że nie występują. Sprzedawca może pobrać opłatę za wprowadzenie cennika, zwykle jest ona jednorazowa, ale utrzymanie gwarancji ceny już do takiej nie należy.

1.         Energia elektryczna  ile Kwh energii wybierzesz, tyle pojawi się na rachunku, policzone po odpowiedniej stawce za 1kWh.

2.         Opłata przesyłowa stała ( opłata dystrybucyjna stała ) – zawiera koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci, jest niezależna od ilości pobranej energii; zawiera m.in. . koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.

3.         Opłata przesyłowa zmienna (opłata dystrybucyjna zmienna) – zawiera koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, jest zależna od ilości pobranej energii, są to m.in. koszty strat , które dystrybutorzy ponoszą podczas przesyłania energii.

4.         Opłata przejściowa – wprowadzona ustawą z dn. 29.06.2007 r o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w gruncie rzeczy to rekompensata dla producentów za rozwiązanie w/w umów. Stawki opłaty przejściowej dla gospodarstw domowych kalkulowane są w zależności od rocznego zużycia energii, wprowadza je regulator.

5.         Opłata jakościowa – jest opłatą zmienną i pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego.

6.         Opłata abonamentowa – pokrywa koszty obsługi klienta, czyli. np. koszty wystawienia rachunku i jego dostarczenia, systemu komputerowego do obsługi klienta, odczyty i kontrole licznika itp. Ta opłata jest związana z dystrybucją energii.

No i jeszcze niespodzianka…

Opłata przesyłowa stałą, przesyłowa zmienna, opłata abonamentowa oraz opłata przejściowa i jakościowa są opłatami zawartymi w taryfie dystrybutora i są zatwierdzane przez Prezesa URE dla wszystkich grup taryfowych, w tym dla gospodarstw domowych. Ceny energii dla gospodarstw domowych też zatwierdza Prezes URE, ale tak jak w przypadku wcześniej wymienionych opłat robi to na wniosek dystrybutorów, tak ceny prądu zatwierdza na wniosek sprzedawców energii. Nie zawsze jednak firmy godzą się na ceny sugerowane przez regulatora. Na razie nie godzą się na nie RWE Polska i Vattenfall Sales Poland i od lutego wprowadzają własne cenniki. W efekcie na fakturach może się jeszcze pojawić druga opłata abonamentowa, związana z obsługą klientów przez sprzedawcę energii. Dwuskładnikową strukturę opłat za energię – cena 1 Kwh i opłata handlowa, czy abonamentowa stosuje już jednak tylko RWE Polska.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s